"De Hoeve" Kleinschalig begeleid woonhuis

Wat is het?

Een kleinschalig verblijf is een vorm van 'jeugdhulp met verblijf' waarin een klein aantal kinderen en jongeren met complexe problemen woont en een beperkt aantal vaste professionele opvoeders werkt. Deze vorm van jeugdhulp neemt een positie in tussen een gezinshuis en een residentiële leefgroep. Een belangrijk verschil met gezinshuizen is dat professionals niet zelf in het kleinschalig verblijf wonen. Dit is een groot voordeel voor kinderen met hechtingsproblematiek. 

Het grote onderscheid met een residentiële leefgroep is de kleine schaal van de groep en het team, die een gezinsachtige opvoedomgeving creëert. De achterliggende visie van kleinschalig verblijf is dat voor een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren een veilig thuis nodig is in een zo gewoon mogelijke setting. De kleinschalige woonvormen bieden individuele persoonlijke aandacht, maatwerk in de behandeling en mogelijkheden om aan te sluiten bij de persoonlijke leefomstandigheden en het netwerk van de individuele jongere.
 

Begeleiding 

De begeleiding bestaat uit een team van Hbo’ers met SKJ, woonbegeleiders en een orthopedagoog. Zij zorgen gezamenlijk voor alle dagelijkse zaken rondom de zorg van de kinderen bijvoorbeeld op tijd opstaan, hygiëne, eten en huiswerk maken. 

Aan elke jeugdige wordt een persoonlijk begeleider gekoppeld. Met hen bespreken de kinderen persoonlijke zaken of problemen. De persoonlijk begeleiders maken samen met de kinderen plannen en stellen de doelen op. De persoonlijk begeleiders houden ook contact met ouders/voogden, huisartsen, scholen en behandelaars. 

 

Leren en ontspannen 

In De Hoeve is een gezamenlijke woonkamer waar tv gekeken wordt en waar de bewoners samenkomen om spelletjes te spelen of gezellig te kletsen met elkaar. Hier brengen wij dan ook graag de avonden door. 

De keuken is een ruimte waar we vaak samen de tijd spenderen door samen te koken en te eten. Hier kunnen de kinderen die willen leren koken of iets bakken zich uitleven met hulp en onder toezicht van de begeleiders. 

Verder zijn er, zoals ook thuis, huishoudelijke klusjes, waaronder stofzuigen, afwassen, kamer opruimen etc. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen zich bezighouden met school, sport en een hobby. Samen zullen we er op uit gaan om te onderzoeken waar jouw valkuilen liggen, wat je sterke kanten zijn en waar jij plezier uit haalt.

Familie en betrokkenen 

Wij vinden het belangrijk dat de ouders, voogd en familie nauw betrokken zijn en zij zijn dan ook van harte welkom. Dit gebeurt dan volgens de gemaakte afspraken zodat het zowel voor de kinderen als voor ons overzichtelijk en duidelijk blijft. 

Betrokkenen zullen per twee weken een overzicht krijgen van de laatste bevindingen en stappen die gemaakt zijn omtrent de ontwikkeling van het kind. 

Er zal altijd overlegd worden met alle betrokken, zo ook bij het maken van een plan van aanpak met daarin de doelen en verwachtingen waaraan gewerkt gaat worden. Er zal dan ook niets ingezet worden of beslist worden zonder overleg met de betrokkenen.
 

Dagbesteding 

Voor de kinderen die (nog) niet naar school kunnen is het mogelijk om naar de dagbesteding te gaan. Zij kunnen hier hun creatieve gang laten gaan door bijvoorbeeld een vogelhuisje te maken. De dagbesteding wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met Pruuve en vindt plaats in de loods achter Stichting Het Buitenhuis in Zetten. 
 

Contact met dieren
De omgang met dieren speelt een belangrijke rol binnen de Hoeve. Het contact met de dieren op de zorgboerderij kan een wezenlijk verschil maken voor de bewoners. De zorg en aandacht voor de dieren helpt hen in het contact maken met huisgenoten en teamleden. Bovendien leren zij hierdoor belangrijke zaken als zorgzaamheid en verantwoordelijkheid. Er is de mogelijkheid om op de boerderij met de dieren te spelen, verzorgen of Paardentherapie te volgen.

De Hoevewat bieden wij:

  • 24/7 zorg
  • Professioneel team
  • Rustige en natuurlijke omgeving
  • Veilige woonomgeving
  • Zorg volledig op maat

Samen investeren in jouw toekomst!

Onze begeleiding is erop gericht bewoners te helpen op hun weg naar zelfstandigheid. We bieden hen een stabiele en veilige basis met zorg op maat en de vrijheid die zij aankunnen. Er kan bij ons heel veel, we bieden onze bewoners veel mogelijkheden om hun tijd zinvol te besteden. 

Tegelijkertijd werken we op basis van duidelijke afspraken en regels. We werken met een klein en flexibel team van zorgprofessionals en schakelen aanvullende hulp en zorg in als dat nodig is.

Samen investeren in jouw toekomst!
sluiten